mars 2023

Förslag till stadgeändringar

Gamla stadgar  Nya stadgar efter 18 januari 2023 efter möte två     §1 § 1 NAMN Möja Kulturella Ungdomsrörelse (MKU) är en sammanslutning av unga och gamla.MKU:s främsta uppgift är att främja utvecklingen på Möja. MKU skall tex genom sina egna anläggningar utveckla turismen och därigenom skapa arbetstillfällen för Möjas ungdomar. MKU ska genom […]

Förslag till stadgeändringar Läs mer »

Året 2022

Året 2022

Verksamhetsberättelse 2022för Möja Kulturella Ungdomsrörelse Styrelsens sammansättning: Ordförande: Inger Olsson Sekreterare: Eva Marklund Extern kassör: Staffan Lindquist Övriga ledamöter: Maria Holm, Magnus Lönn, Kristina Mårtensson, Henric Sjöblom Styrelsen har sammanträtt tio gånger. Antal medlemmar: 192 varav 19 är under 18 år. Verksamheten i korthetVerksamhetsåret har varit rikt på aktiviteter arrangerade av MKU. För första gången

Året 2022 Läs mer »