Häng på! Lördagar Hänger vi på Gårn...
Godzilla x Kong - The new Empire
Radio Möja

Sommarens Radio POD:ar!

Nu kan du höra historierna från Möja från sommarens podläger för unga.

Kallelse Årsmöte + nytt förslag på stadgar

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte Möja Kulturella Ungdomsrörelse lördagen den 30 mars kl 12oo i Bygdegården dagordning för årsmötet 1. Mötets öppnande...

LÄS MER
One Life I vår på Möja Bio

One Life

Den sanna historien om en ung brittisk idealist, Nicholas Winton, som räddade mer än 600 judiska barn precis innan andra...

LÄS MER
Möja Dansbana_Senaste NYTT
Radio Möja POD

Radio Möja - En PODradio om Möja

Nu kan du höra historierna från Möja från sommarens podläger för unga. Historier om ön Möja. POD:en finns där Podar finns.

Bli medlem

Bli medlem och eller skänk ett bidrag till föreningen MKU. 150 kr per vuxen. Barn upp till 18 år ingår i föräldrarnas medlemskap.
Postgiro 26 13 30-5 Märk med för- och efternamn, även gärna mejladress och telefonnummer.
Swish 123 29 66 778 Märk med namn och medlem/bidrag

MKU BEHÖVER FLER SOM KAN HJÄLPA TILL VID OLIKA EVENEMANG. INTRESSERAD?
Mejla: info@mojadansbana.se

Kallelse Årsmöte + nytt förslag på stadgar

Kallelse till årsmöte Möja Kulturella Ungdomsrörelse lördagen den 30 mars kl 12oo i Bygdegården dagordning för årsmötet

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och sekreterare

3. Val av två personer att jämte mötesordförande justera stämmans protokoll.

4. Fastställande av föredragningslistan

5. Fastställande av röstlängd

6. Godkännande av kallelse

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2023

8.Revisorernas berättelse

9. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av styrelse för 2024

12. Val av förenings- och styrelseordförande för 2024

13. Styrelsearvode 2024

14. Val av revisorer för 2024

15.Val av valberedning

16. Fastställande av medlemsavgift

17. Framställningar och förslag från styrelsen: Stadgeändring som antogs på stämman 2023 

18. Motioner

19. Stämmans avslutande 

Nya stadgarna – Klicka här.

Välkomna!

Möja Bygdegårdprojektet

Möja Bygdegård

Presentation av projektet ”Möja bygdegård”

En bygd behöver tillgängliga och sociala mötesplatser för alla åldrar. Sådana mötesplatser möjliggör en aktiv fritid som bidrar till rekreation och nya insikter och färdigheter.

Sedan tidigt 70-tal äger Möja Kulturella Ungdomsrörelse gamla skolan i Långvik, vilken inköptes för att just skapa ett sådant nav som tjänar lokalsamhället året runt.

För att kunna rusta upp fastigheten ansökte MKU om stöd från landsbygdsprogrammet och Leader Stockholmsbygd och beviljades medel till detta.

Projektet är nu igång och den snart 100 år gamla byggnaden får nyrenoverade fasader och fönster, nya luftvärmepumpar, AV-teknik för mötesverksamhet och en upprustad utomhusmiljö.

Möja Kulturella Ungdomsrörelse ser fram emot att välkomna er alla till en bred och varierad verksamhet i Möja bygdegård.

Varma hälsningar önskar styrelsen i MKU

Möja 12 september 2023