9 april årsmöte MKU

Datum: Lördag den 9 april 2022 Tid: 12:00 Plats: Bygdegården/Långviks skola Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två justeringsmän Upprättande av röstlängd Godkännande av dagordning Fråga om kallelsens behöriga utlysande Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse Revisionsberättelse Ansvarsfrihet för 2021 Val av styrelsen för 2022 Val av förenings- och styrelseordförande […]

9 april årsmöte MKU Läs mer »