Kallelse till Extrastämma

Extrastämma för Möja Kulturella Ungdomsrörelse Tid och plats: lördag 6 april 2019 kl 15:00 på Möja Värdshus Valberedningen har i samråd med styrelsen valt att föreslå medlemmarna ytterligare en ledamot i styrelsen de kommande två åren. Varmt välkomna! Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän […]

Kallelse till Extrastämma Läs mer »