Året 2022

Året 2022

Verksamhetsberättelse 2022
för Möja Kulturella Ungdomsrörelse

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Inger Olsson

Sekreterare: Eva Marklund

Extern kassör: Staffan Lindquist

Övriga ledamöter: Maria Holm, Magnus Lönn, Kristina Mårtensson, Henric Sjöblom

Styrelsen har sammanträtt tio gånger.

Antal medlemmar: 192 varav 19 är under 18 år.

Verksamheten i korthet
Verksamhetsåret har varit rikt på aktiviteter arrangerade av MKU. För första gången arrangerade föreningen ”Öppen ateljé”. Vi deltog även i ett kulturprojekt initierat av Bygdegårdarnas Riksförbund: ”Havet som, omger oss”.
Vi arrangerade animationskollo på dansbanan. Vi ordnade barnteater, Möja Bio visade bio hela året. Vi genomförde sex musikkvällar och ett knattedisko på dansbanan. Vi har haft bokcirkel och fredagsquiz i Bygdegården/Långviks skola.

Mer om årets verksamhet

Medlemskap i Bygdegårdarnas Riksförbund
Medlemskapet i Bygdegårdarnas Riksförbund har visat sig vara fruktsamt. Vi har genom medlemskapet fått stöd till konstprojektet ”Havet som, omger oss”. Likaså 100 procent stöd till barnteaterföreställningen ”Den magiska piratskatten”, en form av promenadteater som visades på dansbaneområdet. Vi har vidare fått ekonomiskt bidrag till att utveckla vår hemsida, liksom ekonomiska medel för inventering och utbildning kring vår biografutrustning.

Renoveringsfonden
Renoveringsfonden till förmån för Bygdegården/ Långviks skola, som vi startade 2021, har fyllts på med ytterligare cirka 20 000 kronor och är nu uppe i nästan 110 000 kronor.
Vi har fortsatt arbetet med en ansökan genom Leader Stockholmsbygd till Jordbruksverket om medel för att renovera Bygdegården/Långviks skola. I september beviljade Jordbruksverket projektstöd för Möja Bygdegård med medel från landsbygdsprogrammet 2014–2020 tillsammans med pengar från Leader Stockholmsbygd på sammanlagt 721 550 kronor. Med dessa pengar och egen finansiering med 175 000 kronor hoppas vi kunna komma vidare med att iordningställa Bygdegården/Långviks skola.  Lokalsamhället har mer och mer fått upp ögonen för bygdegården. Flera föreningar har börjat använda den för sina möten och andra sammankomster.

Musik och dans på Dansbanan
Efter två år av social distans fick vi äntligen åter använda dansbanan till trängsel, mygg och dans. Sex lördagar med levande musik lyckades sammanlagt samla 700 besökare. Tack vare alla frivilliga krafter som ställde upp i grillen, bakom bardisken och inte minst som publikvärdar avlöpte samtliga tillställningar i god ordning och trivsam stämning. Glädjande nog lyckades vi locka rätt många ungdomar.  En fredagseftermiddag i mitten av juli bjöd vi in till knattedisco med saft och kakor. Det kom cirka femtio danslystna barn plus ungefär lika många vuxna. En tillställning som tål att upprepas.

Äntligen marknad igen
Inställda marknader och begränsade marknader, nu blev det vanliga marknader på Möja dansbana. 9 juli gick sommarmarknaden av stapeln i högsommarväder med närmare 20 utställare som sålde hantverk och kuriosa. Nytt för i år var bland annat Vindö byggvaror som bjöd på möjligheten att snickra en egen fågelholk.
Den 3 december var det julmarknad där det var fullt både vad gällde utställare och besökare. Det enda som fattades var stämningsfullt julväder.
På Möja julmarknad samlade besökarna in 8–10 kartonger med förnödenheter som skickade till krigets offer i Ukraina.
Sammanlagt kom närmare 1 000 personer på Möjas marknader.

Uthyrning under året
Vi har fortsatt hyrt ut våra lokaler för olika ändamål såsom målarkurs, privata fester, boende och sammankomster och detta har inbringat cirka 154 000 kronor. Dessa inkomster är viktiga för vår ekonomi och bidrar till all övrig verksamhet vi har.
Bygdegården/skolan i Långvik hyrdes ut till privatpersoner ett antal veckor sommaren 2023, lärarbostaden är uthyrd per år och ”herrgården” under tre månader. Möja dansbana hyrdes ut vid ett tillfälle till privatperson och spelmansbostaden hyrdes ut några veckor.

Bioåret på Möja

Möja bio visade 25 filmer från 5 mars till den 26 november. Totalt lockade bion 552 besökare och snittet per visning var 22 personer. Tio av filmerna var barn- och familjefilmer och det var något fler i snitt på matinéerna.
Årets publiksuccé var ”Göta Kanal – vinna eller försvinna” som lockade 71 besökare, tätt följt av ”Downton Abbey, en ny era” med 54 besökare.
Årets publiksuccé för barn var Lightyear (uppföljaren till Toy Story) med 52 besökare.

Barn- och ungdomsverksamheten
Under vårterminen 2022 fortsatte ungdomsgården sin verksamhet under ledning av Jeanette Lindahl, som ordnade aktiviteter på tisdagar för våra bofasta unga.
Under sommaren arrangerade MKU animationskollo för barn- och ungdomar. En hel vecka pågick under ledning av Den pedagogiska Designbyrån skapande av egna filmer som visades upp för publik på Möja marknad. Ett lyckat och välkommet arrangemang för alla åldrar. Förutom det uppskattade och välbesökta knattediskot i juli drog barnteatern också en stor publik, nästan hundra deltagare/åskådare kom till dansbanan.

”Öppen ateljé”
Den 26 maj, Kristi himmelfärdsdag, arrangerade MKU en konstvandring som vi kallade ”Öppen ateljé”. Alla Möjabor som ville visa sitt hantverk välkomnades att anmäla sig och gensvaret blev mycket positivt.
Från Långvik i norr till Berg i söder öppnade deltagarna sina hem, ateljéer eller hade bord längs vägen. Tre konstnärer visade sina målningar i bygdegården/Långviks skola. Det blev sammanlagt tolv stopp längs vägen, inklusive Roland Svensson museet och Skärgårdsgalleriet som också öppnade sina dörrar.
Tack vare en mycket snygg och informativ affisch skapad av Sven Olsson i Berg, samt marknadsföring i de lokala tidningarna, Facebook och Instagram fanns det flera besökare som hade uppmärksammat evenemanget och tagit båten till Möja.
Dagens konsttema fortsatte sedan på dansbanan där konstnären Patrik Qvist berättade om projektet ”Havet som omger oss”.

”Havet som, omger oss”
”Havet som, omger oss” är ett samverkansprojekt med landsbygd och utveckling i fokus, som med konsten som metod bidrar till frågor kring skärgårdsmiljö och ansvar. Till Möja kom konstnären Patrik Qvist som genomförde en performance i Lenhamna den 11 juni. Konstnären utforskar olika sätt att förhålla sig till den stigande havsnivån och genom konstnärlig gestaltning öka förståelsen för klimatproblematiken. Det blev en spännande eftermiddag när Patrik gestaltade naturens krafter genom att med en fredsflagga gå rakt ut i sjön. Publiken fick se hur havet obarmhärtigt slukade både honom och den vita flaggan.

Fredagsmys med quiz

Fredagsmyset i bygdegården/Långviks skola har varit en succé – vi har hittat ett hål som saknas på ön sedan värdshuset stängde. Det har kommit runt 10–12 personer per tillfälle, och vi har sammanlagt haft över 30 olika personer under dessa kvällar.

Dansbanans grannar
Styrelsen bjöd in dansbanans grannfastighet Berg 2:135 samt byggherren till de planerade tennis- och padelbanorna till gemensam syn på plats. Vi enades om en lämplig tillfartsväg som inte gör intrång på MKU:s fastighet.

Volontärsfest
Den 5 juni kunde vi äntligen bjuda in alla volontärer till middag på dansbanan. Det blev en trevlig samvaro med mat, dryck och femkamp.

Möja Boule
Efter uppehållet under pandemin kunde äntligen boulegruppen bjuda in till den årliga turneringen i början av juni. Det blev stor uppslutning och turneringen kunde genomföras i ett vackert försommarväder till glädje för alla bouleentusiaster.

Slutord
Styrelsen vill här rikta ett stort och varmt tack till alla er som på olika sätt stöttar MKU och gör det möjligt för föreningen att ordna olika aktiviteter och arrangemang. Ett stort tack till alla medlemmar, gäster, biobesökare, artister, personal, volontärer och bidragsgivare.

Styrelsen för Möja Kulturella Ungdomsrörelse

Möja i februari 2022