Kallelse till årsmöte

Årsmöte Möja Kulturella Ungdomsrörelse Tisdagen den 27 mars 2018  kl. 18:00 på Wikströms Fisk Efter mötet serveras något gott för 120 kr. Anmäl om du vill äta till info@wikstromsfisk.se eller på 08-57164170 senast 25 mars kl. 12.00. Dagordning för årsmöte Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två justeringsmän av protokollet […]

Kallelse till årsmöte Läs mer »