Kallelse till Extrastämma

Extrastämma för Möja Kulturella Ungdomsrörelse

Tid och plats: lördag 6 april 2019 kl 15:00 på Möja Värdshus

Valberedningen har i samråd med styrelsen valt att föreslå medlemmarna ytterligare en ledamot i styrelsen de kommande två åren.

Varmt välkomna!

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Val av sekreterare för stämman
  4. Val av två justeringsmän av protokollet
  5. Godkännande av dagordning
  6. Fråga om kallelsens behöriga utlysande
  7. Val av ytterligare en styrelseledamot på två år, fram till ordinarie årsmöte 2021.
  8. Mötets avslutande