Tack till våra samarbetspartners

Tack vare stöd från EU/Leader Stockholmsbygden och Svenska filminstitutet har biografen på Möja kunnat öppnas igen. Stödet gjorde det möjligt att digitalisera visningstekniken och därmed få tillgång till ett brett filmutbud. Projektet syftar till att stärka kulturen i skärgården och att bygga upp en digital nod och mötesplats. Intresset för filmvisningarna är stort och den första sommarsäsongen attraherade fler än 1.300 besökare och ledde till att ett nytt nätverk av volontärer skapades och att kontakter mellan fastboende, deltidsboende, lokala företagare och företrädare för Stockholms läns landsting utvecklades.

Mer info kan man läsa på: Jordbruk och landsbygdsutveckling