Inför årsmötet lördag 21 mars klockan 14.00

Valberedningens förslag till MKU:s årsmöte 2020 lyder:

Styrelseledamöter:
Susanne Jacobsson (i tur att  avgå) omval 2 år
Kale Kalberg nyval 2 år
Eva Marklund nyval 2 år
Kristina Mårtensson nyval 2 år
Inger Olsson nyval  2 år

Klara Grivans, Erik Hagersten och Emma Mannestig har ett år kvar.

Till MKU:s ordförande för 2020 föreslår vi Inger Olsson.

Revisorer:
Christina Lundahl nyval 2 år

Marianne Alm har ett år kvar.

Möja 2020 03 03
Valberedningen för Möja Kulturella Ungdomsrörelse
Chatrine Andersson , Leif Karlsson
Åke Olsson