Bio på Möja?

Det kanske inte är alla som vet, men vi håller på för fullt att försöka få igång filmvisningen igen på Möja igen. Det är säkert många av er som besökt Möja Bio som Hans Barkman drog igång och drev tillsammans med sin familj. Bion var igång 1988-2012 och uppskattades enormt av hela Möja samt öar i dess närhet.

Tyvärr gick all filmvisning över till att skötas digitalt och detta gjorde det omöjligt att fortsätta visa film på dansbanan.
Det kostar mycket pengar att upprusta till ny digital anläggning och vi har därför sökt bidrag hos Leader Stockholm samt Svenska Film Institutet för att täcka de kostnader vi kommer ha för att öppna upp igen. Vi förväntas få svar på ansökningarna under november och är då redo om det blir JA att försöka hinna få igång bion till nästa sommar!