En sida klar på Bygdegården Långviks skola

Nu är den södra fasaden på Bygdegården Långviks skola helt klar och i dag den 6 juni på nationaldagen plockade detta gäng ned byggställningen.

600 ideella arbetstimmar har gått åt och nu börjar arbetet med den östra sidan där samtliga fönster är renoverade.

Vill du vara med och stötta den fortsatta renoveringen tar MKU tacksamt emot bidrag till den särskilda renoveringsfonden.

Postgiro 26 13 30-5

OBS! Märk med ”Renoveringsfond” och om du vill också för- och efternamn och gärna mejladress och telefonnummer. 

Swisch 123 29 66 778

OBS! Märk med ”Renoveringsfond” och om du vill också för- och efternamn och gärna mejladress och telefonnummer.

Har du glömt att betala in din medlemsavgift? Det är aldrig för sent att betala den.

Bli medlem: 150 kr per vuxen. Barn upp till 18 år ingår i föräldrarnas medlemskap.

Postgiro 26 13 30-5

Märk med för- och efternamn, även gärna mejladress och telefonnummer.

Swisch 123 29 66 778

Märk med namn och medlem/bidrag

/Styrelsen MKU

SHARE