Vad ska hända med Långviks gamla skola/Möja bygdegård?

Den här enkäten gör Möja Kulturella Ungdomsrörelse, MKU, i syfte att få vägledning om fastighetens framtid.

1. Vad tycker du att fastigheten ska användas till?

2. Om MKU fortsätter att äga fastigheten, hur ska driften finansieras? Med hjälp av inkomster från föreningens andra verksamheter eller ska huset vara självfinansierat?

3. Är det viktigt för dig att MKU fortsätter att äga fastigheten?

4. Övriga kommentarerEventuella frågor och svar till: info@mojadansbana.se.

Tack! Dina synpunkter är värdefulla!

Svara senast den 28 februari 2021

/ MKU:s styrelse

SHARE