MKU startar renoveringsfond

Bygdegården/Långviks skola är i stort behov av renovering. Inget är gjort på många år. Fasaden måste delvis bytas och målas, alla fönster ska skrapas och målas, inomhus behövs bland annat en ny luftvärmepump. Det är några exempel på vad fastigheten behöver för att överleva. 
Därför har MKU:s styrelse beslutat att starta en särskild renoveringsfond.
Arbetet kommer att genomföras med ideella krafter.
Vi vänder oss nu till privatpersoner och företagare för att få hjälp att genomföra förbättringarna på fastigheten.
Penningbidragen går oavkortat till den särskilda renoveringsfonden för bygdegården/Långviks skola.

Postgiro 26 13 30-5
OBS! Märk med ”Renoveringsfond” och om du vill också för- och efternamn och gärna mejladress och telefonnummer.
Swisch 123 29 66 778
OBS! Märk med ”Renoveringsfond” och om du vill också för- och efternamn och gärna mejladress och telefonnummer.

/ Styrelsen i Möja Kulturella Ungdomsrörelse

SHARE