KONTAKT

Kontakt sker via:

info@mojadansbana.se
boka@mojadansbana.se
admin@mojadansbana.se
bio@mojadansbana.se

MKU styrelse 2020
Inger Olsson, ordförande
Eva Marklund, sekreterare
Klara Grivans, kassör
Susanne Jacobsson
Erik Hagersten

 

 

 

 

Ungdomsgården
Ledare sökes till hösten 2020