KONTAKT

Kontakt sker via e-mail:

Allmänna frågor: info@mojadansbana.se
Programverksamheten: boka@mojadansbana.se
Fakturafrågor: admin@mojadansbana.se
Frågor om biografverksamheten: bio@mojadansbana.se

MKU styrelse 2020
Inger Olsson, ordförande
Eva Marklund, sekreterare
Klara Grivans, kassör
Susanne Jacobsson
Kale Karlberg
Kristina Mårtensson
Eva Marklund
Emma Mannestig
Erik Hagersten