Balansräkning kapital och skulder 2020

Klicka här för att läsa balansräkning.

SHARE